Usługi

W każdym projekcie nasi klienci decydują – niezależnie od ich własnych zasobów oraz od wartości transakcji – o zakresie uszczegółowienia zlecenia oraz o głównych kierunkach naszej pracy. Ponadto nasza znajomość branży pozwala nam na dogłębną analizę określonych zagadnień oraz na przyjmowanie przekonywujących założeń jak również na identyfikację ryzyk i możliwości optymalizacji.

Nasze usługi obejmują:

 • kompleksowe kierowanie i koordynację projektu
 • wsparcie przy określaniu celów strategicznych
 • wyszukiwanie inwestorów, partnerów do projektów lub możliwości inwestycyjnych
 • opracowywanie biznesplanów i rachunków opłacalności inwestycji
 • sporządzanie ocen i opinii o wartości
 • przeprowadzanie badań wiarygodności oraz szczegółowych badań due diligence
 • modele prowadzenia partnerstw i kooperacji
 • sporządzanie wzorów umów i ich negocjowanie
 • kwestie związane z finansowaniem
 • zawieranie i obsługę podczas realizacji transakcji
 • integrację po dokonaniu fuzji oraz zarządzanie aktywami