Finadvice – Efektywne doradztwo finansowe od 1998

Firma Finadvice powstała w 1998 roku w Adliswil, w Szwajcarii, jako niezależna firma konsultingowa specjalizująca się w fuzjach i przejęciach (M&A). Od samego początku działalności zapewniamy doradztwo i wsparcie dla europejskiego sektora energetycznego i zaopatrzenia w media w podejmowaniu ważnych decyzji inwestycyjnych. Spektrum naszej działalności obejmuje przeprowadzanie ocen przedsiębiorstw oraz sporządzanie rachunków opłacalności inwestycji. Finadvice jest przedsiębiorstwem zarządzanym w 100% przez właścicieli, w związku z czym gwarantujemy naszym klientom zrównoważone doradztwo. Dlatego też od momentu powstania firmy nieustannie towarzyszymy dużej grupie naszych zleceniodawców. Nasz zespół szczyci się ok. 300 osobo-latami doświadczenia w zakresie doradztwa w projektach z zakresu fuzji i przejęć. Dzięki temu długoletniemu doświadczeniu możemy z przewidywalnym nakładem zidentyfikować i przeanalizować istotne rynkowe czynniki generujące wartość. Naszą pracę cechuje skuteczność, dokładność oraz umiejętność zintegrowania się z zespołami naszych zleceniodawców. W tym zakresie działamy interdyscyplinarnie jak również uwzględniamy techniczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania danej branży.

Z naszego doświadczenia korzyści przynosi nie tylko sam sektor energetyczny i zaopatrzenia w media. Nasz know how zapewniamy również na płaszczyźnie

  • konsultingu dot. fuzji i przejęć wszystkim istotnym branżom, w szczególności przedsiębiorstwom średniej wielkości,
  • konsultingu z zakresu specjalnych kwestii związanych z energetyką i zaopatrzeniem w media takich jak zarządzanie ryzykiem, handel energią czy kwestie regulacji.